Lịch 2020 - Mẫu lịch 2020 PDF

Tải xuống Lịch 2020 - Mẫu lịch 2020 PDF

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Sổ cái đầu tư Template Sổ cái đầu tư

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu này được thiết kế để hỗ trợ tài chính và các đội kế toán theo dõi thông tin quan trọng liên quan đến các khoản đầu tư của công ty, bao gồm cả ngày mua, chi phí ban đầu (cơ sở), giá trị hiện tại, tăng hoặc giảm các khoản đầu tư hiện tại.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 141

🖼️ Thư mời dự tiệc sinh nhật Template thư mời dự tiệc sinh nhật

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu này được thiết kế chuyên nghiệp trên Publisher 2010, sử dụng màu phối hợp, kiểu văn bản, hình dạng và hình ảnh nhằm tạo một thư mời dự tiệc sinh động và vui tươi.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.363

🖼️ Lập kế hoạch bài học với ghi chú Template Lập kế hoạch bài học với ghi chú

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Hãy dùng mẫu trình lập kế hoạch bài học này để tạo một bài học trong vòng sáu tuần với nhiều khoảng trống cho ghi chú.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 110

🖼️ Mẫu Slide trình chiếu cho nhiều chủ đề Mẫu PowePoint chuyên nghiệp

🖼️
 • Phát hành: PowerPoint Đẹp
 • Mẫu được thiết kế phù hợp với Microsoft PowerPoint 2010, 2007, 2003 được sử dụng cho mang tính chuyên nghiệp cho nhiều chủ đề khác nhau: kinh doanh, giảng dạy, thuyết trình, luận văn...
 • windows
 • Đánh giá: 44
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60.883

🖼️ Báo cáo hoạt động nhân viên Template Báo cáo hoạt động nhân viên

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu này có thể được sử dụng để báo cáo tóm tắt thống kê thời gian làm việc của nhân viên trên một bộ phận hoặc cơ sở nào đó của công ty. Tổng số và tỷ lệ thời gian được tính toán tự động, bạn chỉ cần nhập thông tin cần thiết vào mẫu tương ứng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 476
Xem thêm Mẫu Office