MegaCloud dự phòng

Tải xuống MegaCloud dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống MegaCloud dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download MegaCloud chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

Liên quan, thay thế

 • Amazon Photos 🖼️ Ứng dụng lưu trữ ảnh đám mây của Amazon
 • Google Drive 🖼️ 277.520 Lưu trữ, chia sẻ dữ liệu trực tuyến
 • Dropbox 🖼️ 378.362 Lưu trữ, chia sẻ dữ liệu trực tuyến
 • ownCloud 🖼️ 393 Lưu trữ dữ liệu trực tuyến
 • Syncbox 🖼️ 444 Tạo kho lưu trữ đám mây cá nhân miễn phí
 • SpiderOak 🖼️ 499 Sao lưu, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu trực tuyến miễn phí
 • Tresorit 🖼️ 221 Lưu trữ, đồng bộ dữ liệu trực tuyến miễn phí
 • FilesAnywhere 🖼️ Lưu trữ, chia sẻ dữ liệu trực tuyến

🖼️ Power Downloader 1.0 Hỗ trợ download video

🖼️
 • Phát hành: Kevin Fernandes
 • Power Downloader là một ứng dụng sẽ giúp bạn quản lý và tăng tốc các tải về của bạn.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.689

🖼️ FireFTP cho Firefox 2.0 Hỗ trợ kết nối server FTP trên Firefox

🖼️
 • Phát hành: Mime Cuvalo
 • FireFTP mang đến khả năng kết nối dễ dàng với các máy chủ FTP trên Internet và có nhiều tính năng như so sánh thư mục, đồng bộ thư mục, SFTP, mã hóa SSL, kiểm tra tích hợp…
 • windows Version: 2.0.31
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.228

🖼️ Outlook Import Wizard

🖼️
 • Phát hành: OutlookImport
 • Outlook Import Wizard là một ứng dụng cung cấp cách nhanh và dễ dàng nhất để nhập file .EML và .MSG vào MS Outlook.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.275

🖼️ Proc Net Monitor 4.1 Giám sát hoạt động hệ thống

🖼️
 • Phát hành: SecurityXploded
 • ProcNetMonitor là công cụ miễn phí để giám sát các hoạt động mạng lưới của tất cả các tiến trình đang chạy trong bất kỳ phiên bản Windows.
 • windows Version: 4.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.435

🖼️ IM-History

🖼️
 • Phát hành: IM-History
 • IM-History là phần mềm nhỏ gọn giúp bạn lưu lại nội dung chat của nhiều trình chat một cách tự động lên máy chủ của IH để xem lại ở bất cứ nơi đâu mình thích.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.600
Xem thêm Trình duyệt