Micro CPU Monitor for Android 3.1.1

Link Download Micro CPU Monitor for Android chính:

🖼️ NextBattery cho Android 1.0 Quản lý pin Android hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: MacroPinch
 • NextBattery là ứng dụng quản lý pin hiệu quả, tương thích với các thiết bị Android 5.0 và miễn phí sử dụng. Đặc biệt, tiện ích đã hỗ trợ Android Wear nên nếu đang sử dụng một chiếc Smartwatch chạy hệ điều hành này thì NextBattery là ứng dụng bạn nên tải về máy.
 • android Version: 1.0.4

🖼️ Double Tap Screen On and Off cho Android 4.1 Chạm 2 lần để mở khóa màn hình Android

🖼️
 • Phát hành: Fusian.Art
 • Double Tap Screen On and Off là ứng dụng cho phép bạn chạm 2 lần để mở khóa màn hình Android mà không cần "đụng chạm" tới nút nguồn.
 • android Version: 4.1.2
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 942

🖼️ Android App Manager for Android Quản lý ứng dụng cho điện thoại Android

🖼️
 • Phát hành: SmartWho
 • Android App Manager là ứng dụng thông tin hệ thống chung. Các thông tin về ứng dụng, thẻ nhớ SD, thiết bị và hệ thống đều được quản lý dễ dàng ở một nơi duy nhất.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.159

🖼️ Password Manager Free for Android

🖼️
 • Phát hành: Creative Apps
 • Password Management Free là ứng dụng quản lý tài khoản đơn giản và bảo mật nhất cho bạn.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 412

🖼️ Deep Sleep Battery Saver for Android 2.3 Quản lý pin hiệu quả cho Android

🖼️
 • Phát hành: AntTek
 • Deep sleep battery saver sẽ liên tục chuyển thiết bị sang chế độ deep sleep khi màn hình tắt. Trong chế độ deepsleep, các mạng Wifi, 3G sẽ bị tắt, những ứng dụng chạy ngầm sẽ bị ép dừng.
 • android Version: 2.3
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 376
Xem thêm Quản lý điện thoại