One Recovery dự phòng

Tải xuống One Recovery dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống One Recovery dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download One Recovery chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ SoftAmbulance Word Recovery Khôi phục tài liệu Word

🖼️
 • Phát hành: SoftAmbulance
 • SoftAmbulance Word Recovery giúp bạn khôi phục dữ liệu từ bất kỳ phương tiện truyền thông và xử lý đặc biệt với các tài liệu Microsoft Word.
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 153

🖼️ Raise Data Recovery for FAT 5.5 Khôi phục dữ liệu từ FAT

🖼️
 • Phát hành: SysDev Laboratories
 • Raise Data Recovery for FAT chỉ có thể truy cập và khôi phục dữ liệu từ hệ thống file FAT, FAT32 và ExFAT.
 • windows Version: 5.5

🖼️ SysTools SharePoint Recovery 2.2 Khôi phục cơ sở dữ liệu SharePoint

🖼️
 • Phát hành: Systools software
 • SysTools SharePoint Recovery là công cụ khôi phục SharePoint WSS để khôi phục lại các tập tin MOSS. SharePoint bao gồm nhiều thành phần như cơ sở dữ liệu, các trang web, và bộ sưu tập trang web,…
 • windows Version: 2.2

🖼️ TOKIWA DataRecovery 2.4 Phần mềm khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp

🖼️
 • Phát hành: TOKIWA
 • TOKIWA DataRecovery là một công cụ hoàn toàn miễn phí được thiết kế để giúp bạn xác định vị trí và khôi phục các tập tin mà bạn đã xóa hoặc làm mất.
 • windows Version: 2.4.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 719

🖼️ ExtremeCopy Standard Edition (64 bit) 2.1 Phần mềm quản lý file, thư mục

🖼️
 • Phát hành: Easersoft
 • ExtremeCopy Standard Edition là một tiện ích dfung để sao chép và di chuyển file cực nhanh, nó sẽ tự động tối ưu hóa tốc độ và dựa trên cơ sở tài nguyên của hệ thống để tốc độ copy đạt hiệu quả cao nhất.
 • windows Version: 2.1.0
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 872
Xem thêm Khôi phục dữ liệu