OutlookEX Recovery 3.1.1.1

Link Download OutlookEX Recovery chính:

🖼️ Mail Print

🖼️
 • Phát hành: Frogmore Computer Services
 • Tự động in các email bạn nhận được với Mail Print từ bất kì tài khoản POP3 nào. Chương trình này có khả năng hoạt động mà không cần tương tác của ngươi dùng, chỉ cần cài đặt và để cho chúng kiểm tra email của bạn trên một khoảng khôi đổi và in ra những em
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 277

🖼️ Win Mail Backup 3.0 Sao lưu dữ liêụ email

🖼️
 • Phát hành: AJSystems
 • Win Mail Backup là ứng dụng sao lưu folder email, chữ ký, văn phòng, các rule wizard,... Phần mềm này cung cấp phương pháp sao lưu đối với dữ liệu Outlook Express, Windows Mail, hoặc Windows Live Mail...
 • windows Version: 3.0.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.032

🖼️ Ability Mail Server

🖼️
 • Phát hành: Code-Crafters
 • Ability Mail Server 3.0.1 là một mở rộng, bảo mật, và là một chương trình email server rất tốt. Nó hỗ trợ các giao thức chuẩn của email, kèm theo SMTP, POP3, IMAP4, LDAP, và cả Webmail.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.523

🖼️ Yahoo Mail Notifier 1.0 Add-on hỗ trợ thông báo Yahoo Mail trên Firefox

🖼️
 • Phát hành: Michael Kraft
 • Nhưng nếu bạn là người không thích chat và không sử dụng chương trình mà muốn biết mình có thư mới hay không thì có thể thực hiện điều này bằng chính trình duyệt Firefox với add on Yahoo Mail Notifier miễn phí.
 • windows Version: 1.0.7.3
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.447

🖼️ YPOPs 0.9 Truy cập POP3 và SMTP tới Yahoo! Mail

🖼️
 • Phát hành: Anuj Seth
 • YPOPs! là một ứng dụng cung cấp truy cập POP3 và SMTP vào Yahoo! Mail.
 • windows Version: 0.9.7.3
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.536
Xem thêm Quản lý Email