PCMedik dự phòng

Tải xuống PCMedik dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống PCMedik dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download PCMedik chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ ErrorSweeper 2008

🖼️
 • Phát hành: 2Squared LLC
 • ErrorSweeper sẽ giúp hệ thống bạn chạy nhanh hơn bao giờ hết, chương trình có khả năng quét toàn bộ hệ thống, tìm ra những lỗi có thể làm chậm Window và sửa chúng một cách an toàn.
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.730

🖼️ High Speed Verifier

🖼️
 • Phát hành: Elcom Soft
 • High Speed Verifier (HSV) là phần mềm có sc độ cao giúp kiểm tra các địa chỉ email còn tồn tại. HSV có khả năng kiểm tra hàng nghìn địa chỉ trong 1 giây. Phần mềm này cũng có thể đạt đến mức tối đa khi xử lý danh sách thư chưa hàng chục triệu địa chỉ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.862

🖼️ WinASO EasyTweak 3.0 Công cụ tối ưu hóa hệ thống

🖼️
 • Phát hành: X M Y International LLC
 • WinASO EasyTweak là một trong những công cụ tối ưu hóa hệ thống máy tính rất nhanh chóng và mạnh mẽ.
 • windows Version: 3.0.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 647

🖼️ Vista Manager (64-bit) 4.1 Tiện ích giúp hoàn thiện hệ điều hành

🖼️
 • Phát hành: Yamicsoft
 • Vista Manager là một tiện ích mạnh mẽ, có đầy đủ các chức năng để tối ưu hóa, điều chỉnh và dọn dẹp cho hệ điều hành Windows Vista. Vista Manager chứ 20 công cụ khác nhau để làm nhiệm vụ quản lý Windows Vista một cách hiệu quả.
 • windows Version: 4.1.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 638

🖼️ SMARegisTry Backup Sao lưu và phục hồi Registry nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Eric Arnol-Martin
 • SMARegisTry Backup 1.0.0.1 là một ứng dụng rất hay trong việc hỗ trợ người dùng không chuyên trong việc sao lưu và phục hồi Registry.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 558
Xem thêm Tiện ích máy tính