Prosopagnosia for Mac 1.3.5

Link Download Prosopagnosia for Mac chính:

🖼️ ActyMac VidShots Remote for iPhone Giám sát máy tính hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: ActyMac
 • ActyMac VidShots Remote làm việc trong chế độ ẩn để theo dõi các hoạt động máy tính. Việc hiển thị bản chụp hiện tại hay video đã quay rất dễ dàng với VidShots Remote.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 320

🖼️ TuneSpan for Mac 1.1 Di chuyển dữ liệu từ iTunes sang ổ cứng

🖼️
 • Phát hành: Random Applications
 • TuneSpan for Mac là một ứng dụng hữu hiệu hỗ trợ người dùng duyệt và di chuyển tập tin media trong thư viện iTunes sang nhiều ổ đĩa khác rất hiệu quả.
 • mac Version: 1.1.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 463

🖼️ Prosopagnosia for Mac 1.3 Ứng dụng sắp xếp tên ứng dụng cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Graphiclife
 • Prosopagnosia - chương trình tiện ích, giúp người sử dụng sắp xếp chính xác tên của các cá nhân trên ứng dụng Facebook và các thông tin tương ứng trong Apple’s Address Book, Microsoft Entourage, Google Mail hoặc Mozilla Thunderbird...
 • mac Version: 1.3.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 423

🖼️ Battery Monitor cho Mac 2.4 Ứng dụng quản lý chất lượng pin MacBook

🖼️
 • Phát hành: Marcel Bresink
 • Battery Monitor cho Mac là ứng dụng giám sát pin máy tính dung lượng thấp nhưng hoạt động vô cùng hiệu quả. Battery Monitor cho Mac tối ưu hóa năng lượng pin và giám sát tình trạng pin ở thời gian thực.
 • mac Version: 2.4

🖼️ Little Disc Plus for Mac

🖼️
 • Phát hành: MacHouse
 • Little Disc+ rất chuyên nghiệp trong việc lưu trữ bản sao ổ cứng và các file. Chương trình này cho phép người dùng có thể chuyển đổi (BIN, DAA, DMG, GBI, IMG, ISO, MDF, NRG, SPARSEBUNDLE, SPARSEIMAGE, TOAST, UIF), tạo (DMG, ), làm ra (CDR, DMG, IMG, ISO,
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.375
Xem thêm Tiện ích hệ thống