Python 3.9.6 (64-bit)

Tải xuống Python 3.9.6 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Liên quan, thay thế

 • Autolt 🖼️ 185 Ngôn ngữ lập trình chuyên nghiệp
 • SynWrite 🖼️ 978 Ứng dụng chỉnh sửa mã nguồn miễn phí
 • Code::Blocks 🖼️ 62.207 Phần mềm lập trình miễn phí cho người mới
 • Julia Language 🖼️ 121 Ngôn ngữ lập trình cho kỹ thuật máy tính, toán học
 • PyCharm 🖼️ 1.373 IDE tốt nhất cho lập trình Python

🖼️ Microsoft Visual Studio 2010 Premium Phần mềm hỗ trợ lập trình

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Microsoft Visual Studio 2010 Premium giúp đơn giản hóa mọi công việc, hỗ trợ lập trình viên thiết kế, code, thử nghiệm và triển khai ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.442

🖼️ MySQL to Excel Chuyển đổi dữ liệu từ MySQL sang Excel

🖼️
 • Phát hành: Intelligent Converters
 • MySQL to Excel là chương trình xuất database của MySQL như bảng tính Microsoft Excel. Mỗi bảng MySQL trở thành một bảng tính, mỗi bản ghi trở thành một hàng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 906

🖼️ Navicat for MySQL 15.0 Công cụ phát triển và quản trị database MySQL

🖼️
 • Phát hành: PremiumSoft CyberTech
 • Navicat for MySQL 15.0.12 là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu MySQL. Navicat for MySQL cho phép bạn chuyển đổi các file XML và các định dạng dữ liệu phổ biến sang MySQL nhanh và chính xác.
 • windows Version: 15.0.12
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.966

🖼️ DBeaver 6.3 Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: JKISS
 • DBeaver 6.3.3 là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hỗ trợ JDBC driver. DBeaver rất trực quan và dễ sử dụng để kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, chạy truy vấn, tạo ERD.
 • windows Version: 6.3.3
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 719

🖼️ Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 Gói cập nhật SP1 cho Visual Studio 2008

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Đã có một sự không tương thích giữa phiên bản Microsoft Windows Software Development Kit dành cho Windows Server 2008 và nền tảng .NET Framework 3.5.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.273
Xem thêm Database