Simple DNS Plus 5.2

Link Download Simple DNS Plus 5.2 chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ IE7 Runonce Remover 1.0 Vô hiệu hóa RunOnce

🖼️
 • Phát hành: Zamaan's Software
 • Trang chạy một lần (RunOnce) trong Internet Explorer đã gây ra nhièu phiền toái cho người dùng. Mục đích của nó là cung cấp cho ngưởi dùng IE cơ hội tinh chỉnh một số mục trong lần chạy đầu tiên của trình duyệt.
 • windows Version: 1.0.5
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.753

🖼️ Fast Unlock Kool (FUK)

🖼️
 • Phát hành: NewbieLearnLinux
 • Nếu là chủ nhân của chiếc máy tính buộc phải chia sẻ cho nhiều người dùng, thì chắc chắn bạn sẽ tìm cách để ngăn chặn việc người khác có thể truy xuất đến một số bộ phận trọng yếu của máy tính
 • windows
 • Đánh giá: 32
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.986

🖼️ TV Chrome 3.1 Xem TV trên trình duyệt Chrome

🖼️
 • Phát hành: TV CHROME
 • TV for Google Chrome, gọi tắt là TV Chrome, là phần mềm xem TV miễn phí và hấp dẫn trên trình duyệt Chrome. TV Chrome mang cả thế giới vào trình duyệt Chrome của bạn.
 • windows Version: 3.1.10
 • Đánh giá: 59
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 93.096

🖼️ Lockerz Play Accelerated

🖼️
 • Phát hành: BlehPages
 • Lockerz Play Accelerated là một tiện ích mở rộng dành cho Google Chrome. Chương trình này có khả năng liệt kê toàn bộ Lockerz video trên một trang và thêm chức năng lọc và phân loại. Chuyển đổi List View – danh sách hiển thị trong menu lựa chọn nếu trang
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 367

🖼️ Google Docs Backup Software Sao lưu Google Docs

🖼️
 • Phát hành: Sobolsoft
 • Google Docs Backup Software là giải pháp hữu ích để sao lưu Google Docs từ lưu trữ Internet sang lưu trữ cục bộ.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 256
Xem thêm Tiện ích khác