Sticky Notes 8 Ứng dụng ghi chú miễn phí cho máy tính & Windows Phone

Chọn link tải về và phương thức tải

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Marco Rinaldi
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Ngày Update: 17/02/2017
 • Lượt Download: 132
 • Tương thích: Windows 10, Windows 8.1, Windows 10 Mobile

Sticky Notes 8 là ứng dụng giúp người dùng tạo ra các ghi chú dính trên máy tính, nhập, xuất hoặc đồng bộ chúng. Đây là phần mềm ghi chú miễn phí cho máy tính vừa có dung lượng gọn nhẹ vừa có nhiều tính năng hữu ích. Xem thêm các thông tin về Sticky Notes 8 tại đây

Excel Find & Replace Batch Excel Find & Replace Batch 1.5 Tìm kiếm và thay thế từ trong Excel

Excel Find & Replace Batch
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 54

Go-OO Go-OO

Go-OO
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.116

Excel Change Font Size and Style In Multiple Files Software Excel Change Font Size and Style In Multiple Files Software Thay đổi phông chữ trong tập tin Excel

Excel Change Font Size and Style In Multiple Files Software
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.273

XlsToMdb XlsToMdb

XlsToMdb
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 796

Corel Office Corel Office 1.0 Gói phần mềm văn phòng

Corel Office
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 993
Xem thêm Phần mềm soạn thảo