Tap Tap App (Screen On-Off) cho Android 3.6

Link Download Tap Tap App (Screen On-Off) cho Android chính:

🖼️ Chronus for Android 4.3 Widget màn hình chủ trên Android

🖼️
 • Phát hành: DvTonder
 • Chronus for Android là ứng dụng màn hình khóa, đồng hồ, thời tiết, feed tin tức và widget lịch dành cho mọi người dùng.
 • android Version: 4.3.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 83

🖼️ Adblock Browser cho Android 1.4 Ứng dụng chặn quảng cáo trên Android

🖼️
 • Phát hành: Eyeo
 • Adblock Browser là ứng dụng chặn quảng cáo dành cho các thiết bị Android, được phát triển từ Adblock Plus - một phần mềm chặn quảng cáo rất nổi tiếng dành cho phiên bản desktop.
 • android Version: 1.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 888

🖼️ MyPhoneBackup for Android Sao lưu điện thoại Android

🖼️
 • Phát hành: NextGenerationTeam
 • MyPhoneBackup là giải pháp tuyệt vời để sao lưu dữ liệu. Tất cả mọi thứ đều được bảo vệ bằng mật khẩu. Phần mềm này giúp sao lưu những dữ liệu như SMS, liên lạc và bản ghi cuộc gọi. Nó còn có thể gửi bản sao lưu qua email hoặc bằng một file trên điện thoạ
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 306

🖼️ Tomi File Manager for Android 1.1 Quản lý file hiệu quả trên Android

🖼️
 • Phát hành: Tomitools
 • Hỗ trợ khả năng quản lý file, quản lý nhạc, hình ảnh, video, dữ liệu, dữ liệu tải về và các ứng dụng thật đơn giản với hiệu quả cao.
 • android Version: 1.1.0

🖼️ Giới hạn thời gian cuộc gọi cho Android Tự động ngắt cuộc gọi

🖼️
 • Phát hành: CTSoft
 • Phần mềm Giới hạn thời gian cuộc gọi này vô cùng hữu ích với những người hay mải mê "buôn điện thoại", sẽ không còn tình trạng mải buôn quá mà hết sạch cước điện thoại, hay cứ vừa gọi vừa theo dõi thời gian.
 • android
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.738
Xem thêm Quản lý điện thoại