Tap to Chat for Google Talk dự phòng

Tải xuống Tap to Chat for Google Talk dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Tap to Chat for Google Talk dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Tap to Chat for Google Talk chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Verizon Messages for iPad 1.0 Nhắn tin đa chức năng trên iPad

🖼️
 • Phát hành: Verizon Wireless
 • Verizon Messages for iPad là ứng dụng nhắn tin đa chức năng, tiện ích và miễn phí cho máy tính bảng iPad.
 • ios Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 138

🖼️ Krisp cho iOS 0.7 Ứng dụng khử tiếng ồn cho cuộc gọi

🖼️
 • Phát hành: Krisp Technologies
 • Krisp là một trình quay số di động loại bỏ tiếng ồn mang tính cách mạng và là một ứng dụng gọi điện tuyệt vời cho các cuộc gọi kinh doanh nhờ trình quay số tự động.
 • ios Version: 0.7

🖼️ Free Email Backgrounds for iOS Công cụ thêm hình nền vào giao diện Email

🖼️
 • Phát hành: Maj9
 • Free Email Backgrounds for iOS gồm nhiều hình nền/theme email chất lượng cao, độc đáo cho iPhone/iPad.
 • ios
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 508

🖼️ MessageMe for iOS 1.6 Nhắn tin đa chức năng trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: MessageMe
 • MessageMe for iOS là ứng dụng nhắn tin tiện ích, đa chức năng và miễn phí cho các thiết bị iOS.
 • ios Version: 1.6.1
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 225

🖼️ Chatty for iOS Ứng dụng chat qua Bluetooth và WiFi cho iPhone

🖼️
 • Phát hành: Azzure
 • Chatty for iOS là ứng dụng chat và chuyển file qua Bluetooth và WiFi cho iPhone/iPad.
 • ios
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 287
Xem thêm Email - Chat - Gọi điện