The Best Keylogger dự phòng

Tải xuống The Best Keylogger dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống The Best Keylogger dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download The Best Keylogger chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Refog Keylogger for Mac 2.1 Theo dõi hoạt động trên máy Mac

🖼️
 • Phát hành: Refog
 • Refog Keylogger for Mac là phần mềm hữu ích được thiết kế đặc biệt dành cho những người sử dụng máy tính tại gia để giúp họ theo dõi mọi hoạt động diễn ra trên màn hình.
 • mac Version: 2.1.648
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 143

🖼️ 1-ACT AntiKeylogger 2006

🖼️
 • Phát hành: Only PCTools
 • 1-ACT Anti Keylogger 2006 là công cụ chuyên săn tìm các chương trình Keylogger chuyên âm thầm thu thập dữ liệu hoạt động của bàn phím.
 • windows
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.601

🖼️ ProteMac KeyBag

🖼️
 • Phát hành: ProteMac
 • ProteMac KeyBag là phần mềm keylogger tiên tiến dành cho Mac OS X. Phần mềm này sẽ ghi lại tất cả các văn bản đã được đánh, ví như hội thoại chat, email, dữ liệu, tên người dùng,...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 412

🖼️ PerfectGuard 1.9 Công cụ ngăn chặn keylogger hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Raxco Software
 • PerfectGuard là công cụ hữu ích giúp bạn bảo vệ máy tính của mình trước các mối đe dọa từ Internet như các phần mềm độc hại hay gián điệp.
 • windows Version: 1.9.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 397

🖼️ PC Spy Keylogger 2.3 Chương trình giám sát mật khẩu máy tính

🖼️
 • Phát hành: KeyLogger Online
 • PC Spy Keylogger là một công cụ giám sát tốc độ cao, vô hình và dễ dùng mà nó ghi lại mọi kiểu khoá sang một bảng ghi file riêng. Bảng ghi file này có thể được gửi đi bí mật với email hay FTP tới một người nhận cụ thể.
 • windows Version: 2.3
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.355
Xem thêm Phần mềm Keylogger