Tổng quan về tuyển sinh đại học

Link Download Tổng quan về tuyển sinh đại học chính:

🖼️ Trình bày chiến lược bán hàng Template Trình bày chiến lược bán hàng

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Thuyết phục khách hàng hoặc ban lãnh đạo với đề xuất chiến lược bán hàng của bạn. Thật dễ dàng khi bạn sử dụng mẫu này để hướng dẫn bạn với phần nội dung mẫu bao gồm một danh sách sản phẩm, lợi nhuận các năm trước đó, nghiên cứu bán hàng, các sản phẩm mới được đề xuất, biểu đồ hoàn vốn đầu tư, điều khoản và điều kiện, chiến lược, lịch trình.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 991

🖼️ Gia phả 5 thế hệ Template gia phả 5 thế hệ

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Tạo ra một sơ đồ của năm thế hệ với cây gia phả này, bạn sẽ tự sắp xếp các thế hệ trong đại gia đình mình, làm cho bạn theo dõi được các mối quan hệ trong đại gia đình tốt hơn.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.072

🖼️ Tính giá trị hiện tại thuần của dòng tiền Template Tính giá trị hiện tại thuần của dòng tiền

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Bằng cách sử dụng mẫu này, các nhà phân tích tài chính có thể đánh giá tác động dự kiến ​​vốn ngân sách của một dự án trên tình hình tài chính của một công ty.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 211

🖼️ Các khoản phải trả bằng tài khoản Template Các khoản phải trả bằng tài khoản

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Sử dụng mẫu này để tổ chức các khoản phải trả theo thời gian của một công ty. Một phân tích như vậy có thể giúp công ty của bạn duy trì xếp hạng tín dụng tốt và ưu tiên lưu lượng tiền mặt cho các khoản phải trả lớn hơn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61

🖼️ Lịch ảnh Template Lịch ảnh

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Doanh nghiệp nhỏ (hoặc bất kỳ ai) cũng có thể sử dụng mẫu lịch này làm tài liệu khuyến mại.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 146
Xem thêm Mẫu Office