Google Dịch

Tải xuống Google Dịch

Nhấn vào đây nếu trang web truy cập chưa khởi chạy.
Liên kết truy cập Google Dịch được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Tham khảo thêm

🖼️ Cisco Webex Meetings Tham gia cuộc họp Webex trên trình duyệt

🖼️
 • Phát hành: Webex
 • Hiện tại bạn có thể sử dụng trình duyệt để tham gia các cuộc họp trên Cisco Webex Meetings. Đây là cách dễ nhất để tham gia nếu bạn không muốn tải phần mềm này về máy.
 • web
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 484

🖼️ Microsoft To-Do Online Quản lý danh sách To-Do trên trình duyệt

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Microsoft To-Do là ứng dụng quản lý danh sách To-Do miễn phí và tiện lợi. Đây là phiên bản Microsoft To-Do trên web, cho phép tạo, chỉnh sửa, thiết lập và quản lý công việc cần làm ngay trên trình duyệt máy tính.
 • web

🖼️ Writewith

🖼️
 • Phát hành: Writewith
 • WriteWith cung cấp cho bạn khả năng soạn thảo và chia sẻ tài liệu với đồng nghiệp.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 6.315

🖼️ SmallPDF Online Nén, gộp và chuyển file PDF trực tuyến miễn phí

🖼️
 • Phát hành: SmallPDF
 • SmallPDF là một phần mềm trực tuyến cho phép chuyển đổi rất nhiều định dạng tập tin sang PDF và ngược lại. Đây được xem là một trong 4.000 website được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới.
 • web
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 12.522

🖼️ Microsoft PowerPoint Online Ứng dụng trải nghiệm PowerPoint trên trình duyệt web

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • PowerPoint Online (trước đây có tên là PowerPoint Web App) là ứng dụng giúp người dùng trải nghiệm Microsoft PowerPoint trên trình duyệt web.
 • web
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 8.197
Xem thêm Phần mềm văn phòng