Ultimate Backup For Android

Link Download Ultimate Backup For Android chính:
🖼️
  • German Verbs for Android Chia động từ tiếng Đức

  • German Verbs là công cụ lý tưởng để trình duyệt và tìm kiếm cách chia các động từ tiếng Đức phổ biến nhất dành cho các sinh viên học tiếng Đức ở mọi cấp độ.
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • German Translator TransZilla For Android Công cụ dịch tiếng Đức

  • German Translator TransZilla là công cụ dịch miễn phí. Hỗ trợ dịch tiếng Anh sang tiếng Đức và ngược lại. Có thể dịch bất kỳ từ hoặc cụm từ, cách sử dụng rất đơn giải chỉ cần chọn loại ngôn ngữ sau đó nhấn GO.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Ứng dụng văn phòng