USBCrypt 13.11.1

Link Download USBCrypt chính:

🖼️ PowerDesk Pro 8.2 Ứng dụng quản lý file hữu hiệu

🖼️
 • Phát hành: Avanquest Software
 • PowerDesk Pro là ứng dụng ích hỗ trợ người dùng sắp xếp và quản lý tập tin, hình ảnh kỹ thuật số, MP3 và ảnh web trên máy tính rất hiệu quả. Bên cạnh đó, nó còn cung cấp nhiều công cụ để tìm kiếm, chỉnh sửa, xóa, sao chép, di chuyển, phân loại, nén, dán nhãn, xem, chuyển đổi dữ liệu, vv.
 • windows Version: 8.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.260

🖼️ liquidFOLDERS 1.1 Quản lý tất cả các tập tin

🖼️
 • Phát hành: liquidFOLDERS UG
 • liquidFOLDERS là một tiện ích để quản lý tất cả các tập tin trên máy tính của bạn.
 • windows Version: 1.1.8

🖼️ vFolderCopier 0.0.1

🖼️
 • Phát hành: Virga ICT services
 • vFolderCopier được thiết kế để sao chép các tập tin và thư mục từ một nguồn bất kỳ đến đích và nó làm việc hoàn toàn tự động theo thời gian do bạn ấn định vào những lúc rảnh rỗi.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.920

🖼️ Electromagnetic Wave Model

🖼️
 • Phát hành: Juan Aguirregabiria
 • Electromagnetic Wave Model là một ứng dụng dễ sử dụng, được thiết kế đặc biệt dựa trên Java để hiển thị điện trường và từ trường của sóng điện từ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 503

🖼️ FileToFolder

🖼️
 • Phát hành: CodeLine
 • FileToFolder 3.0 có thể tạo một thư mục từ bất kỳ tập tin nào và di chuyển tập tin đó vào thư mục mới tạo của nó...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 627
Xem thêm Nén - Giải nén