Windows Eraser

Link Download Windows Eraser chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ ID Application Protector 1.2 Bảo vệ các ứng dụng trong Windows

🖼️
 • Phát hành: ID Security Suite
 • ID Application Protector là chương trình bảo mật được thiết kế chuyên dùng để mã hóa các tập tin Windows.
 • windows Version: 1.2

🖼️ LCP 5.04 Phục hồi mật khẩu

🖼️
 • Phát hành: LCPSoft
 • LCP là một phần mềm miễn phí khác- một công cụ phần mềm khôi phục hiệu quả mật khẩu cho Windows.
 • windows Version: 5.04
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.830

🖼️ Max Folder Secure 1.0 Phần mềm khóa hoặc ẩn tập tin

🖼️
 • Phát hành: Max Secure
 • Max Folder Secure là một phần mềm đã đoạt giải thưởng cao của, được xếp hạng năm sao trong số các công cụ bảo mật, cho phép bạn khóa / ẩn các tập tin, thư mục bằng mật khẩu cá nhân mỗi người.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.591

🖼️ LockTheFile 1.8

🖼️
 • Phát hành: OkoSoft com
 • LockTheFile giúp bảo vệ các tập tin quan trọng và các tập tin hệ thống tránh những sự thay đổi không mong muốn bằng cách mã hoá các tập tin này. Chỉ cần thiết lập mật khẩu bảo mật và chọn mã hóa là có thể yên tâm. Nó cũng hỗ trợ tìm kiếm các tập tin đã đư
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.997

🖼️ WordPerfect Password Recovery Khôi phục mật khẩu tài liệu WordPerfect

🖼️
 • Phát hành: Thegrideon Software
 • WordPerfect Password Recovery là chương trình mạnh mẽ để hỗ trợ bạn khôi phục mật khẩu tài liệu WordPerfect (.wp, .wpd) mà không cần bận tâm đến độ dài, ngôn ngữ hay độ phức tạp của chúng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 183
Xem thêm Bảo mật