WinRAR 6.01 Beta 1

Tải xuống WinRAR 6.01 Beta 1

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống WinRAR 6.01 Beta 1 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

🖼️ Compare and Merge 2.3 Công cụ so sánh file Windows

🖼️
 • Phát hành: Compare and Merge
 • Compare and Merge là công cụ so sánh file Windows để dò tìm và kết hợp các thay đổi giữa file văn bản và folder, so sánh mã nguồn, so sánh phần mềm,...
 • windows Version: 2.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 472

🖼️ GetFoldersize Lấy thông tin thư mục nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Michael Thummerer Software Design
 • GetFoldersize hoàn toàn miễn phí, được thiết kế với chức năng chính là giúp lấy thông tin của thư mục một cách nhanh chóng với nhiều tùy chọn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.212

🖼️ Gladinet Cloud Desktop Starter Edition (64-bit) 4.0 Phần mềm giúp xem và quản lý dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Gladinet
 • Gladinet Cloud Desktop là công cụ giúp bạn đưa dữ liệu từ 5 kho lưu trữ nổi tiếng trên mạng - gồm SkyDrive, Google (Docs, Picasa, Apps), Box.net, WebDav, Amazone S3 - vào máy tính dưới dạng ổ đĩa trong My Computer, giúp xem và quản lý dữ liệu nhanh chóng
 • windows Version: 4.0.1027
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 469

🖼️ Control3 5.2 Quản lý tập tin

🖼️
 • Phát hành: Kevin Solway
 • Control3 là một chương trình quản lý tập tin toàn diện cho việc sao chép và di chuyển các tập tin giữa các ổ đĩa và thư mục
 • windows Version: 5.2

🖼️ SkyShellEx 1.2 Đồng bộ bất kỳ thư mục lên SkyDrive

🖼️
 • Phát hành: Bitdisaster
 • SkyShellEx là giải pháp cho phép bạn đồng bộ bất kỳ thư mục nào tới SkyDrive nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc thư mục đang có.
 • windows Version: 1.2.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 188
Xem thêm Nén - Giải nén