WinXAR 2.0

Link Download WinXAR 2.0 chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ LuJoSoft SecureFiles

🖼️
 • Phát hành: LuJoSoft
 • LuJoSoft SecureFiles là một công cụ cho phép bạn mã hóa tập tin để không ai khác có thể đọc được các tập tin của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 422

🖼️ NordLocker Bảo mật dữ liệu cá nhân an toàn

🖼️
 • Phát hành: NordLocker
 • NordLocker là phần mềm bảo mật dữ liệu cá nhân tin cậy với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.
 • windows

🖼️ MySecretFolder 5.3 Bảo vệ thư mục

🖼️
 • Phát hành: WinAbility Software
 • MySecretFolder™ là một ứng dụng mạnh tuy thế lại rất dễ sử dụng để ẩn hoặc khóa những thư mục riêng tư khỏi con mắt tò mò của những user khác dùng chung máy tính. MySecretFolder là một ứng dụng mạnh tuy thế lại rất dễ sử dụng để ẩn hoặc khóa những thư mục riêng tư khỏi con mắt tò mò của những user khác dùng chung máy tính.
 • windows Version: 5.3
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.312

🖼️ Locate Laptop 2.0 Phần mềm bảo vệ an toàn dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Unistal Systems
 • Locate Laptop là phần mềm bảo vệ an toàn dữ liệu khi máy tính xách tay của bạn bị đánh cắp. Bằng cách mã hóa dữ liệu và quan trọng hơn là bạn còn có thể lần theo dấu vết của chúng nếu kẻ cắp nối mạng Internet.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 790

🖼️ Bsecsoft Data Locker

🖼️
 • Phát hành: Bsecsoft
 • Bsecsoft Data Locker là phần mềm mã hóa chuyên nghiệp, có thể giúp bạn khóa và ẩn dữ liệu quan trọng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 697
Xem thêm Mã hóa dữ liệu