Xalo Mobile for Android 1.0

Link Download Xalo Mobile for Android chính:

🖼️ Easy Touch for Girl (Android) 2.4 Widget trên Android dành cho phụ nữ

🖼️
 • Phát hành: Shereworkshop
 • Easy Touch for Girl là widget trông giống như AssistiveTouch trên iPhone để giúp bạn thực hiện các thao tác nhanh chóng hơn trên thiết bị Android của mình.
 • android Version: 2.4.4
 • Đánh giá: 38
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.426

🖼️ Nivi for Android Cập nhật tin tức

🖼️
 • Phát hành: NCT Corp
 • Nivi cập nhập cho bạn tin tức của người bạn đang quan tâm chỉ trong vài giây!
 • android

🖼️ XFire Sync for Android

🖼️
 • Phát hành: WATTO Studios
 • Thêm bạn bè trên Xfire vào sổ liên lạc và đồng bộ lại khi có bất kì thay đổi nào với ứng dụng Xfire Sync.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 415

🖼️ RadarNow for Android 5.3 Radar dự báo thời tiết trên Android

🖼️
 • Phát hành: USNaviguide
 • Radar thời tiết ngay trong tầm tay. Sử dụng RadarNow! for Android để nhanh chóng xem hình ảnh radar động và điều kiện hiện tại. Không cần phải truy cập vào các menu mới có thể xem đường đi của cơn bão nào đó.
 • android Version: 5.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 158

🖼️ Vietnam Time Talker for Android

🖼️
 • Phát hành: Leo Labs
 • Vietnam Time Talker – Ứng dụng báo giờ bằng tiếng nói (tiếng Việt)
 • android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.249
Xem thêm Ứng dụng văn phòng