Yasu for Mac

Link Download Yasu for Mac chính:

🖼️ iPartition 3.4 Phần mềm quản lý dung lượng

🖼️
 • Phát hành: Coriolis
 • Phân vùng ổ cứng là cách tốt nhất để quản lý dung lượng trên máy tính Mac. Bạn còn có thể cần thực hiện việc này nếu muốn sử dụng các vùng riêng trên ổ cứng cho các mục đích khác nhau.
 • mac Version: 3.4.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.400

🖼️ Jutoh for Mac 10.8 Phần mềm tạo ebook

🖼️
 • Phát hành: Anthemion Software
 • Jutoh giúp việc tạo các ebook trong các định dạng phổ biến trở nên dễ dàng hơn để bạn có thể quảng cáo trên rất nhiều trang ebook như Kindle của Amazon và iBook của Apple.
 • mac Version: 10.8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 253

🖼️ Jump 1.2.0 for Mac

🖼️
 • Phát hành: app4mac
 • Jump - một tiện ích được thiết kế để giúp bạn nhanh chóng khởi chạy các ứng dụng, mở tài liệu, hoặc truy cập vào các thư mục...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 296

🖼️ Switcher Maestro for Mac

🖼️
 • Phát hành: Stairways Shareware
 • Switcher Maestro có thể thay thế ứng dụng chuyển chuẩn của Mac OS X để nâng cấp nó với nhiều lựa chọn hơn, ví như loại bỏ một số ứng dụng không được yêu thích hoặc bao gồm những ứng dụng thường được chạy hoặc mới thoát và khả năng thoát và bắt ép thoát ứn
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 363

🖼️ Ghost Sphere for Mac

🖼️
 • Phát hành: spherecorner dot com
 • Ghost Sphere ẩn các folder với nội dụng. Chương trình này cung cấp cho bạn công cụ mạnh mẽ và dễ dàng nhằm bảo vệ toàn bộ folder. Ngoài ra, Ghost Sphere còn có thể ẩn chức năng chính của nó với người lạ và ẩn cửa sổ của nó...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 550
Xem thêm Tiện ích hệ thống