Yodot ZIP Repair

Link Download Yodot ZIP Repair chính:

🖼️ Recovery for SQL Server Khôi phục database của SQL Server

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for SQL Server là công cụ hữu hiệu để hỗ trợ bạn trong việc khôi phục database và log (.mdf, .ndf, .bak, .ldf) của Microsoft SQL Server bị lỗi.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 537

🖼️ DiskInternals Office Recovery Khôi phục tài liệu Office bị xóa

🖼️
 • Phát hành: DiskInternals Research
 • DiskInternals Office Recovery là công cụ hữu hiệu để khôi phục những phiên bản mới nhất của tài liệu Office đã bị xóa với định dạng như DOC, DOCX, XLSX, XLS, PPT, PPTX, VSD, RTF thậm chí cả khi bị lỗi ổ cứng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 953

🖼️ Recovery for Windows Registry Khôi phục Windows registry bị lỗi

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for Windows Registry là chương trình hữu hiệu để hỗ trợ bạn khôi phục Microsoft Windows registry bị lỗi. Sau đó, dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ vào tập tin Windows registry mới.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.460

🖼️ M3 Data Recovery 4.6 Ứng dụng khôi phục dữ liệu hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: M3 Data Recovery Software
 • M3 Data Recovery là một phần mềm khôi phục dữ liệu bị mất hoặc bị xóa hoàn toàn miễn phí và rất hiệu quả.
 • windows Version: 4.6
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 337

🖼️ SyncManager 1.0 Sao lưu và đồng bộ dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Abelssoft
 • SyncManager là một phần mềm hữu dụng và đáng tin cậy, giúp người dùng dễ dàng sao lưu dữ liệu hoặc đồng bộ thư mục một cách thường xuyên.
 • windows Version: 1.0.1
Xem thêm Khôi phục dữ liệu