🖼️ Realtek High-Definition Audio Driver R2.79

🖼️
 • Phát hành: Realtek
 • Realtek HD Audio Driver là trình điều khiển cho tất cả các card âm thanh Realtek HD Audio Codec trong hệ điều hành Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1 cả phiên bản 32 bit và 64 bit.
 • windows Version: R2.79
 • Đánh giá: 238
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 438.942

🖼️ Realtek High Definition Audio 2.72 Driver hỗ trợ âm thanh

🖼️
 • Phát hành: Realtek
 • Realtek HD Audio Driver hỗ trợ tất cả Realtek HD Audio Codec trong hệ điều hành WinXP/Win2000/Win2003.
 • windows
 • Đánh giá: 59
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 147.151

🖼️ Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) Audio Driver 5.10 Driver audio cho bo mạch chủ Gigabyte GA-G31M-ES2L

🖼️
 • Phát hành: Gigabyte
 • Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) Audio Driver R2.41
 • windows Version: 5.10.0.6662
 • Đánh giá: 59
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 153.980

🖼️ VB-Audio Virtual Cable (VB-Cable) 1.0 Driver âm thanh hỗ trợ audio cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: Vincent Burel
 • VB-Audio Virtual Cable (VB-Audio Cable hay VB-Cable) là driver audio hữu hiệu và mạnh mẽ cho máy tính Windows, giúp kết nối nhiều phần mềm audio trong thời gian thực, chuyển audio giữa các ứng dụng, cung cấp các thông tin và mang đến nhiều lựa chọn thiết lập cài đặt.
 • windows Version: 1.0.3.8
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.924

🖼️ DirectX Redistributable November 2010

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • DirectX Redistributable November 2010
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.409

🖼️ Realtek High-Definition Audio Driver for Vista R2.55

🖼️
 • Phát hành: Realtek
 • Realtek High Definition Audio Codec dành cho Windows Vista 32 bits và 64 bits...
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.875

🖼️ Creative Sound Blaster Audigy Audio Driver 2.12.0002

🖼️
 • Phát hành: Creative
 • Driver hỗ trợ: Creative Sound Blaster Audigy gồm Platinum và Platinum eX series...
 • windows
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52.467

🖼️ Creative Sound Blaster Audigy Value/SE/LS and Sound Blaster Live! 24-bit Driver 1.04.0065

🖼️
 • Phát hành: Creative
 • Driver hỗ trợ: Sound Blaster Audigy Value/SE/LS, hoặc Sound Blaster Live! 24-bit.
 • windows
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.917

🖼️ Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS Notebook Beta Driver

🖼️
 • Phát hành: Creative
 • Driver hỗ trợ cho Creative Sound Blaster Audigy including Platinum và Platinum eX series...
 • windows
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.217

🖼️ Creative Sound Blaster X-Fi series Driver 2.18

🖼️
 • Phát hành: Creative
 • Driver hỗ trợ cho Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Professional Series/Platinum Fatal1ty Champion Series/XtremeMusic/XtremeGamer...
 • windows Version: 2.18.0004
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.846