Driver cho Acer Aspire 5710 for XP

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 2.923
  • Lượt tải: 2.921
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP
Giới thiệu

Bộ Driver Acer Aspire 5710 cho Windows XP...

Danh mục

Hãng

Mô tả

Kích thước

File tải

Audio Realtek Audio Driver 37.0 MB Audio_Realtek268_v6.0.1.5413_XP32.zip
Camera Bison Camera Driver 10.0 MB Camera_Bison_V 7.32.701.12_Vistax32x64XP.zip
Camera Chicony Camera Driver 8.6 MB Camera_Chicony_V5.7.31.400_Vistax32x64XP.zip
Camera Suyin Camera Driver 8.5 MB Camera_Suyin_5.8.30.500_XPx86.zip
CardReader ENE Card Reader Driver 744.5 KB CardReader_ENE_1.0_XPx86_A.zip
Chipset Intel Chipset Driver 2.0 MB Chipset_Intel_8.3.0.1013_XPx86.zip
Lan Atheros LAN Driver 3.0 MB LAN_Atheros_5.3.0.67_XPx86.zip
Lan Broadcom LAN Driver 47.2 MB LAN_Broadcom_10.42.0.0_XPx86.zip
Modem Agere Modem Driver 680.3 KB Modem_Agere_2.1.77.9_XPx86.zip
Modem Conexant Modem Driver 3.5 MB Modem_Conexant_7.66.0.50_XPx86.zip
TouchPad ALPS Touchpad Driver 11.3 MB TouchPad_ALPS_5.5.1101.13_XPx86.zip
TouchPad Synaptics Touchpad Driver 25.4 MB TouchPad_Synaptics_10.0.15_XPx86.zip
VGA ATI VGA Driver 126.7 MB VGA_ATI_8.371_XPx86_A.zip
VGA Intel VGA Driver 17.4 MB VGA_Intel_6.14.10.4885_XPx86.zip
Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver 4.1 MB WLAN_Broadcom_4.170.25.12_XPx86.zip
Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver 143.9 MB WLAN_Intel3945_4965_v11.1.1.22_XPx86.zip
0 Bình luận
Sắp xếp theo