🖼️ Driver mainboard Gigabyte GA-G41M-COMBO rev. 1 Trình điều khiển bo mạch chủ Gigabyte

🖼️
 • Phát hành: Gigabyte
 • GIGABYTE™ GA G41M-COMBO (rev. 1.3) - Intel G41 / ICH7 Express chipset - CPU SK 775 BUS 1333MHz support 45nm Intel Multi-Core™ - tích hợp VGA Intel® GMA X4500 (DirectX 10) upto 1GB RAM
 • windows Version: rev. 1.3
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 71.503

🖼️ Asus P5B V5.10.01.6240 Windows XP

🖼️
 • Phát hành: Asus
 • SoundMAX Audio Driver v5.10.01.6240 for Windows XP(WHQL)
 • windows
 • Đánh giá: 59
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.648

🖼️ Asus P5B V5.10.02.6240 Windows XP 64bit

🖼️
 • Phát hành: Asus
 • SoundMAX Audio Driver v5.10.02.6240 for Windows XP 64bit(WHQL)
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.417

🖼️ Asus P5B 8.0.1.1002

🖼️
 • Phát hành: Asus
 • Intel Chipset Inf Update Program v8.0.1.1002 for Windows 2000/XP(WHQL)/2003 & 64bit XP(WHQL)/2003.
 • windows
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.404

🖼️ Driver Gigabyte GA-G31M-S2L Intel® G31 + ICH7 Chipset

🖼️
 • Phát hành: Gigabyte
 • Driver của Gigabyte GA-G31M-S2L bao gồm driver audio, chipset, LAN và VGA
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.388

🖼️ Asus P5B V5.10.02.6110

🖼️
 • Phát hành: Asus
 • SoundMAX Audio Driver V5.10.1.6110 for Windows 2000/XP(WHQL) / V5.10.01.6110 for Windows 2003(WHQL) / V5.10.02.6110 for Windows 64bit XP(WHQL)/2003
 • windows
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.348

🖼️ Asus P5B 5.10.01.4530 Windows 2003

🖼️
 • Phát hành: Asus
 • SoundMAX Audio Driver v5.10.01.4530 for Windows 2003(WHQL)
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.061

🖼️ Asus P5B Windows XP 5.10

🖼️
 • Phát hành: Asus
 • SoundMAX Audio Driver for Windows XP(WHQL)
 • windows Version: 5.10.01.4530
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.569

🖼️ Asus P5B v6.10.2.6110 Vista

🖼️
 • Phát hành: Asus
 • SoundMAX ADI Audio Driver v6.10.1.6110 for 32bit Windows Vista (WHQL) / v6.10.2.6110 for 64bit Windows Vista (WHQL)
 • windows
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.357

🖼️ Asus P5B v6.10.01.5110

🖼️
 • Phát hành: Asus
 • SoundMAX Audio Driver v6.10.01.5110 for 32bit Windows Vista (WHQL)& v6.10.01.6020 for 64bit Vista(beta drivers)
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.203