Duplicate Tab Button for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 61 KB
  • Lượt xem: 379
  • Lượt tải: 374
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5.8 trở lên, Safari
Giới thiệu

Extension này sẽ thêm một nút tạo thẻ mới hiển thị trang tương tự với thẻ hiện tại bạn đang duyệt – rất tiện ích khi bạn muốn mở một trang nhưng vẫn có thể lướt một số mục khác của trang này. Bạn cũng có thể chỉ định thẻ mới này là thẻ background – thẻ nền – hoặc thẻ foreground – thẻ nổi – theo mặc định trong Preferences của Extension. Đây thực sự là phần bổ xung hữu ích cho tính năng đã được tích hợp sẵn của Safari trong việc mở các đường link trong thẻ mới bằng cách phải chuột hoặc giữ phím lệnh khi kích.

Liên kết tải về