Emailchemy (32-bit)

Tải về
3 (1) Weird Kid Software LLC Dùng thử 336 Dung lượng: 7,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 3.x/95/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT

Emailchemy 11.1 là chương trình tiện ích có khả năng đọc và chuyển đổi nhiều định dạng eMail phổ biến thành định dạng chung mà bất cứ chương trình nào cũng có thể sử dụng được...

Chương trình nhỏ gọn, đầy đủ chức năng, có khả năng dò tìm và đọc các định dạng eMail phổ biến lẫn không phổ biển, độc quyền hoặc phổ thông, và có thể chuyển đổi các định dạng eMail đó về 1 chuẩn duy nhất mà bất cứ ứng dụng eMail nào cũng có thể tích hợp. Ý tưởng này được ra đời dựa trên sự nghiên cứu về nhu cầu của người sử dụng như khả năng lưu trữ lâu dài, khả năng xuất, nhập dữ liệu, các phương pháp phân tích và ứng dụng eDiscovery.

Emailchemy có khả năng chuyển đổi định dạng tốt với các thư điện tử dựa trên chuẩn The One True E-mail Format - RFC-2822 (hoặc RFC-822), đây là định dạng tiêu chuẩn Internet/ARPAnet đối với eMail được ra đời từ năm 1973.

Những chức năng chính của chương trình:

- Tích hợp chức năng chuyển đổi định dạng đối với dịch vụ trực tuyến AOL dành cho Windows

- Cải tiến với giao diện trực quan, đơn giản, thân thiện hơn đối với người dùng

- Tăng tốc độ xử lý và độ ổn định

- Hỗ trợ đọc các định dạng eMail sau: AOL for Windows ("PFC" files), Claris Emailer for Macintosh, CompuServe Classic for Macintosh (aka "MacCIM"), CompuServe 2000 for Windows, Entourage (Database, .RGE Archives and cache files), Eudora, Mac OS X Mail, Mozilla, Mulberry, Musashi, Neoplanet, Netscape, Opera, Outlook for Windows (.PST and .OST files), Outlook Express for Macintosh, Outlook Express for Windows, Outlook Express for UNIX/Solaris, PowerTalk/AOCE for Macintosh, QuickMail Pro for Macintosh, QuickMail Pro for Windows, Thunderbird, Yahoo! Mail, any UNIX-style or mbox-format mailbox

- Hỗ trợ chuyển đổi eMail ra các định dạng sau: RFC-2822 mailboxes ("mbox" format, mail spool, or "UNIX-style"), Folders of .txt or .eml files (RFC-2822 message files), Comma-separated value files (.csv files), IMAPdir (Binc IMAP maildir), Maildir++ (Courier IMAP maildir), IMAP email account and folders usable by (Outlook, Outlook Express, Entourage, Mac OS X Mail, Thunderbird), Variations of the RFC-2822 mbox mailboxes that are directly usable by (Mac OS X Mail ("Mail.app"), Entourage (.rge archives), Thunderbird)

Giao diện chính của chương trình

Theo weirdkid

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 7,1 MB
  • Lượt xem: 341
  • Lượt tải: 336
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 3.x/95/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT
Liên kết tải về

Link Download chính thức: