FilesInymCM for Mac

Tải về

3 (1) Limit Point Software Dùng thử 261 Dung lượng: 549,2 KB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel

FilesInymCM là một ứng dụng dịch vụ và menu context để:

  • Hiển thị/ẩn/thay đổi hiển thị mở rộng của các file được chọn trong Finder
  • Nối, thêm tiền tố, thay đổi tên của các file được chọn trong Finder với nội dung của clipboard
  • Thay đổi ký tự của file được chọn trong Finder

Những hoạt động này có thể áp dụng được cho nội dung của một folder hoặc cho chính folder đó. Sử dụng bảng tùy biến hệ thống để xác định tùy chỉnh của bạn.

FilesInymCM là một phần của gói phần mềm Limit Point Software "Utilities Bundle. Người dùng có thể truy cập vào trang chủ http://www.limit-point.com/Utilities.html để xem danh sách các phần mềm hiện có. Cập nhật luôn được cung cấp miễn phí, và sản phẩm mới cũng sẽ được bao gồm.

Phiên bản mới này có:

Menu context đã được chuyển tới Snow Leopard. Tất cả các chức năng đều được thực hiện như một ứng dụng dịch vụ. Cài đặt FilesinymCMService trong folder ứng dụng của bạn, có thể thêm chúng vào Login Items cho tài khoản của bạn. Khi đã chọn trong Services Preferences, bạn sẽ thấy menu mục tin "Hide Extension," "Show Extension," "Toggle Extension," "Append Clipboard," "Prepend Clipboard," "Set Name Clipboard," "Uppercase Name," "Lowercase Name," và "Capitalize Name" khi thực hiện một lựa chọn trong Finder. Nó sẽ xuất hiện như một menu mục tin trong menu Services của Finder.

Bảng System Preference, để điền mật khẩu cố định, đã được nâng cấp lên 64-bit để bảng này không phải tái khởi động trong chế độ 32 bit mỗi khi muốn tải nó.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 549,2 KB
  • Lượt xem: 263
  • Lượt tải: 261
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel
Liên kết tải về
Link Download chính thức: