Framework Excel to PDF Converter Chuyển đổi file Excel sang PDF

Tải về
  • Đánh giá:
    1 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 17,3 MB
  • Lượt xem: 272
  • Lượt tải: 262
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista
Giới thiệu

Excel to PDF Converter là một chương trình nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi hàng loạt Microsoft Excel Spreadsheets sang tài liệu PDF. Đơn giản chỉ cần kéo excel (xls hay xlsx.) các tập tin bạn muốn chuyển đổi vào danh sách tập tin và nhấn nút "Convert".

Framework Excel to PDF Converter

Các tính năng:

- Chuyển đổi hàng loạt Excel (XLS XLSX) sang PDF.

- Kéo và thả các tập tin và chuyển đổi hàng loạt.

- Chọn toàn bộ thư mục để chuyển đổi.

- Tạo PDF với chất lượng cao.

- Quy trình chuyển đổi ở tốc độ rất cao.

- Tự động hóa quá trình của Excel để chuyển đổi PDF.

- Không cần phần mềm Adobe Acrobat.

Phương Lan

Liên kết tải về