GDB for Linux

Tải về

3 (1) Stan Shebs Miễn phí 521 Dung lượng: 22,9 MB Ngày: Yêu cầu: Linux
GDB không thực sự là một công cụ hỗ trợ lập trình nhưng nó lại là công cụ khá cần thiết với những người lập trình trên *NIX. GDB là một trình gỡ rối của GNU. Công cụ dạng dòng lệnh này sẽ thường xuyên gửi thông tin phản hồi cho người lập trình từ một chương trình khác khi nó đang chạy. Giả sử bạn đang trong giai đoạn thử nghiệm một chương trình và gặp nhiều khó khăn trong việc xác định lỗi. Bạn chỉ cần chạy chương trình này từ công cụ GDB, và bạn đã có thể xác định vị trí của lỗi trong chương trình đó.

GDB giúp bạn thực hiện các thao tác sau:

* Khởi chạy chương trình (định rõ đối số, khóa chuyển đổi hay đầu vào có thể ảnh hưởng tới sự vận hành).

* Làm gián đoán chương trình sau mỗi tiến trình cụ thể.

* Kiểm tra lỗi xảy ra mỗi khi chương trình dừng lại.

* Thay đổi chương trình để bạn có thể dễ dàng kiểm tra.

Ngoài ra, GDB cũng rất hữu dụng trong khi thông báo lỗi.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 22,9 MB
  • Lượt xem: 548
  • Lượt tải: 521
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Linux
Liên kết tải về
Link Download chính thức: