Ghostbuster Portable Loại bỏ thông tin không cần thiết ra khỏi Registry

Tải về
  • Đánh giá:
    1,5 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 763 KB
  • Lượt xem: 414
  • Lượt tải: 406
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Cứ khi nào mà bạn cắm 1 chiếc USB, đầu đọc thẻ nhớ, 1 màn hình, ổ cứng ngoài…..hoặc bất kỳ 1 thiết bị phần cứng nào vào máy tính thì Windows sẽ quét các thiết bị và thông tin của thiết bị sẽ được lưu trữ vào khu vực Registry của hệ thống, chủ yếu là 2 lý do.

+ Windows sẽ giữ 1 bản ghi lại của các thiết bị trước đó đã được kết nối với máy tính để lần sau kết nối dễ dàng, có thể đẩy nhanh tiến trình nhận diện bằng cách tải trình điều khiển tự động. Nếu 1 bản ghi từ 1 thiết bị trước đó được lưu tại Registry, thì Windows sẽ bỏ qua việc tìm kiếm các trình điều khiển và chỉ sử dụng các trình điều khiển sẵn có đã được lưu cho thiết bị. Bất cứ khi nào mà bạn dùng cùng 1 thiết bị bên ngoài gắn vào 1 hệ thống. Điều này có nghĩa là các thông tin của thiết bị đã có trong Registry của hệ thống và Windows đã sử dụng thông tin đó để tải các trình điều khiển cần thiết cho thiết bị và bộ nhớ.

+ Điểm hạn chế ở đây đó là Registry sẽ có quá nhiều thông tin về các thiết bị mà bạn ít hoặc chưa dùng tại 1 thời điểm sau khi bạn đã sử dụng thiết bị đó trên hệ thống. Số lượng thông tin này hoàn toàn không cần thiết và nó làm chậm thời gian khởi động hệ thống của bạn và cũng ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Mỗi khi bạn khởi động máy lên, Windows Registry sẽ quét danh sách các thiết bị và cố gắng kết nối với nó, mặc dù thiết bị không có gắn vào nhưng tiến trình này vẫn diễn ra. Do đó nó cũng có 1 phần ảnh hưởng đến bộ nhớ hệ thống và các thành phần khác.

Bài viết này sẽ cho 1 sự lựa chọn phù hợp với vấn đề trên, nếu bạn muốn loại bỏ thông tin thiết bị không cần thiết cho hệ thống và dọn dẹp Registry để có thể tăng tốc 1 phần nào đó cho hệ thống thì bạn hãy sử dụng Ghostbuster. Đây là 1 công cụ miễn phí, nó liệt kê tất cả các thông tin về các thiết bị được kết nối với hệ thống. Thông tin này được lấy trực tiếp từ Registry, do đó bạn có thể thấy được tất cả thông tin các thiết bị được lưu trữ đã được đăng ký vào hệ thống.

Ghostbuster Portable

Sau khi cài đặt hoặc bạn chạy bản portable, bạn sẽ thấy 1 danh sách các thiết bị được sử dụng có trạng thái là OK, những thiết bị này được kết nối với hệ thông và đã được lưu 1 bản trong Registry. Các loại sau sẽ hiển thị trong danh sách có trạng thái là OK:

- Disk drives
- Audio input/output devices
- Display adapters
- DVD/CD Rom Drives
- USB input device
- ATA/ATAPi controllers
- Keyboards
- Mice and other pointing devices
- Modems
- Network adapters, PCMCIA adapters
- Extarnal monitors
- Print
- Processors
- Storage controllers
- System devices
- Universal serial Bus controllers

Và bây giờ bạn có thể hiểu được quá trình tải các hồ sơ cho thiết bị và được sử dụng trên hệ thống. Và với Ghostbuster, công việc chính của nó là hỗ trợ giúp bạn gỡ bỏ các thông tin của các thiết bị khác không sử dụng hoặc ít sử dụng trên hệ thống của bạn.

Thông tin thiết bị với trạng thái Ghosted cho biết thiết bị này đã từng được sử dụng trên hệ thống và hiện tại không còn sử dụng, ngoài ra nó còn mô tả chi tiết đó là thiết bị nào, giúp bạn dễ dàng nhận biết và gỡ bỏ tốt hơn. Bạn xem trong danh sách và chọn các thiết bị và gỡ bỏ thông tin ra khỏi Registry thông qua nút Remove Ghosts. Với hình bên dưới bạn đã thấy được 4 thiết bị Flash USB tôi đã sử dụng trong hệ thống, và chưa được cắm vào máy.

Ghostbuster

Chú ý: bạn hãy cẩn thận nếu chọn nhầm vào các thiết bị cốt lõi của hệ thống (các thiết bị không đổi màu), có thể gây ra sự cố cho hệ thống. Tuy nhiên để an toàn, bạn cũng có thể tạo điểm khôi phục hệ thống trước khi gỡ bỏ 1 chi tiết nào đó bằng cách đánh dấu Create System Restore Checkpoint.

Theo XHTT

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo