Top ứng dụng Giáo dục - Đào tạo tải nhiều nhất

🖼️ Công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD Quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 170

🖼️ Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD Hướng dẫn về chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 216

🖼️ Công văn 538/QLCL-QLVBCC Danh sách đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34

🖼️ Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT Bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

🖼️ Công văn 1960/BGDĐT-TTr Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

🖼️ Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT Hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.664

🖼️ Công văn 1736/BGDĐT-QLCL Tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học năm 2019

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

🖼️ 60 đề thi tuyển viên chức ngành giáo viên THCS Tài liệu ôn thi dành cho giáo viên THCS và Giáo vụ

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

🖼️ Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT Hướng dẫn xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trường THPT

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30

🖼️ Thông tư 07/2019/TT-BGDĐT Cách xếp lương nhân viên giáo vụ trường THPT chuyên

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09
Có tất cả 767 phần mềm.