Top ứng dụng Giáo dục - Đào tạo tải nhiều nhất

🖼️ Thông tư 11/2019/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí trường mầm non

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

🖼️ Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

🖼️ Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn Giám đốc, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

🖼️

🖼️ Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.023

🖼️ Công văn 3920/BGDĐT-GDTX Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 của giáo dục thường xuyên

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05

🖼️ Công văn 3930/BGDĐT-TTr Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019 - 2020

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

🖼️ Thông báo 973/QLCL-QLVBCC Danh sách các đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

🖼️ Chương trình 898/CTr-BGDĐT-TWĐTN Đẩy mạnh phối hợp ngành Giáo dục và Đoàn thanh niên

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

🖼️ Công văn 3875/GDCTHSSV Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục chính trị năm học 2019 - 2020

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09

🖼️ Công văn 3892/BGDĐT-GDTrH Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12
Có tất cả 802 phần mềm.