Tải tài liệu giáo viên, đề thi giáo viên dạy giỏi, đề kiểm tra trình độ giáo viên, thi biên chế giáo viên

Top ứng dụng Dành cho Giáo viên tải nhiều nhất

🖼️ Ngữ pháp tiếng Anh ôn thi viên chức giáo viên năm 2019 Tài liệu ôn thi viên chức môn tiếng Anh

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

🖼️ Bảng minh chứng đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học Gợi ý minh chứng đáng giá theo Thông tư 20

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 407

🖼️ Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 - Môn Tiếng Anh Tài liệu ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 199

🖼️ Hướng dẫn sử dụng EMIS Online Tài liệu sử dụng phần mềm EMIS

🖼️

🖼️ Đề cương ôn tập thi tuyển viên chức giáo viên Tiểu học môn Kiến thức chung Tài liệu ôn thi Viên chức giáo viên Tiểu học

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.432

🖼️ Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức, viên chức giáo viên 2019 Tài liệu thi tuyển công chức, viên chức ngành giáo dục

🖼️
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.814

🖼️ Bộ đề thi khảo sát năng lực giáo viên Tiểu học Bộ đề thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học có đáp án

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.758

🖼️ 300 Câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh thi viên chức giáo viên Tài liệu ôn thi viên chức môn tiếng Anh

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.334
Có tất cả 217 phần mềm.