Go Green for Firefox

Tải về
  • Đánh giá:
    5 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,5 MB
  • Lượt xem: 1.584
  • Lượt tải: 1.580
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Mọi Windows
Giới thiệu

Go Green for Firefox

GO GREEN là một tiện ích do Zamaan's Software phát hành dành riêng cho Firefox. Nó không chỉ thay đổi giao diện cho trình duyệt web thân yêu của bạn mà nó còn "trang hoàng" lại Firefox từ giao diện đến thanh công cụ và màu viền của các thanh bảng chọn.

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.