Google Books Download 3.0.1.309

Tải về
  • Đánh giá:
    1 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,3 MB
  • Lượt xem: 8.313
  • Lượt tải: 6.301
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7
Giới thiệu

Google Books Download 3.0.1.309

Sách của Google book có thể xem trực tuyến nhưng không có cách nào để làm cho các nội dung offline sẵn có một cách dễ dàng. Google Books Download là một ứng dụng đơn giản và dễ sử dụng cho phép bạn tải về nhiều phần hoặc toàn bộ sách theo định dạng PDF. Nó khá là dễ sử dụng như một trình duyệt, chỉ cần một nhấp chuột để tải về bất kỳ cuốn sách nào sẵn có từ Google books.

(theo Softpedia)

Liên kết tải về