Google Chrome 13 Dev Trình duyệt của Google

Tải về
  • Đánh giá:
    4 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 26,2 MB
  • Lượt xem: 3.388
  • Lượt tải: 3.289
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows XP / Vista
Giới thiệu

Google Chrome 13 Dev - Trình duyệt của Google

Cải tiến đáng nhắc đến nhất của Google Chrome 13 Dev là cho phép bạn sử dụng mỗi tài khoản Google trên một cửa sổ (hay khai thác cùng lúc nhiều profile khác nhau).

Giao diện không có gì đổi mới và tốc độ cũng chỉ nhỉnh hơn phiên bản 12 Dev và 12 Beta đôi chút song Google Chrome 13 Dev nay cho phép bạn tạo và khai thác nhiều profile cùng lúc. Mỗi cửa sổ Google Chrome 13 Dev sẽ gồm một profile riêng biệt, bao gồm tài khoản Google cùng những thiết lập liên quan như bookmarks, mật khẩu đăng nhập website, theme, extension, ứng dụng web,… đã đồng bộ trước đó.

Google Chrome 13 dev

Theo tinhte

Liên kết tải về