Hide BookmarksBar for Linux

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 23,6 KB
  • Lượt xem: 221
  • Lượt tải: 218
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Linux. Mozilla Firefox
Giới thiệu

Hide BookmarksBar là một công cụ mở rộng của Firefox, cho phép người dùng bật/ tắt thanh công cụ Bookmarks với một toolbar button hoặc một keybinding.

Sau khi cài đặt, bạn sẽ tìm thấy một nút đánh dấu trang sẽ cho phép bạn hiển thị hoặc ẩn các dấu trang với một nhấp chuột duy nhất. Keybinding có thể được thay đổi trong hộp thoại tùy chọn của Addon.

An Nhiên (theo softpedia)

Liên kết tải về