HP Scanjet 2300c Scanner v1.1

Tải về
 • Đánh giá:
  3 6 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 2,5 MB
 • Lượt xem: 14.358
 • Lượt tải: 12.331
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows Vista/Vista (64-bit)/XP x64
Giới thiệu

HP Scanjet 2300c Scanner v1.1

Yêu cầu: Gỡ bỏ cài đặt phần mềm/driver phiên bản trước của máy scan.

Thông tin thêm về HP Scanjet 2300c Scanner v1.1
 • Chạy file đã download về để bắt đầu quá trình cài đặt driver.
 • Trong Windows Vista, bạn có thể gặp cảnh báo Program Compatibility Assistant thông báo rằng chương trình có thể không được cài đặt đúng cách. Kích vào This program installed correctly, không được kích vào Reinstall using recommended settings.
 • Nối máy scan tới máy tính sau khi đã cài đặt driver.
 • Khi quá trình cài đặt hoàn thiện, bạn có thể xóa file đã download về.