HTML Password Wizard

Tải về
  • Đánh giá:
    1 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 394 KB
  • Lượt xem: 616
  • Lượt tải: 600
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/NT
Giới thiệu

HTML Password Wizard là phần mềm để mật khẩu bảo vệ trang web, trang html và tất cả các trang web chỉ với một vài cú kích chuột!

Nếu bạn có một trang web, có thể bạn sẽ muốn bảo vệ trang của mình bằng mật khẩu. Khách truy cập sẽ phải đăng nhập trước khi vào những trang đã được bảo vệ này.

Với HTML Password Wizard, bạn có thể mã hóa và lập mật khẩu bảo vệ trang web, trang html và toàn bộ một trang web chỉ trong vài phút. Chương trình này sử dụng thuật toán mã hóa chuẩn để mã hóa các trang web với mật khẩu, và mật khẩu sẽ không được nhớ trên trang web đã được mã hóa. HTML Password Wizard còn có thể bảo vệ rất nhiều trang web và khách truy cập sẽ chỉ phải đăng nhập một lần cho tất cả.

Bạn có thể mã hóa và lập mật khẩu bảo vệ trang web với một mật khẩu hoặc tạo rất nhiều tên người dùng với nhiều mật khẩu đi kèm, hoặc nhiều người dùng nhưng hạn chế mật khẩu.

Để lập mật khẩu bảo vệ trang web với công cụ này, điều bạn cần làm chỉ là thực hiện một vài cú kích chuột.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.