Intel 82865G Graphics Controller 14.17 Driver đồ họa của Intel 82865G

Tải về
 • Đánh giá:
  4,3 9 👨
 • Phát hành:
 • Version: 14.17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 5 MB
 • Lượt xem: 25.109
 • Lượt tải: 25.027
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP
Giới thiệu

Intel 82865G Graphics Controller - Driver đồ họa của Intel 82865G

Driver card đồ họa Driver Intel 82865G Graphics Controller phiên bản 14.17.

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.