Camera GTVN HD for iPad 1.8 Theo dõi tình hình giao thông

Tải về
  • Đánh giá:
    3 6 👨
  • Phát hành:
  • Version: 1.8
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 9,6 MB
  • Lượt tải: 678
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: iOS 4.2 trở lên
Giới thiệu

Camera GTVN HD for iPad - Theo dõi tình hình giao thông

Camera Giao thông là phần mềm chạy trên iPad. Trợ giúp bạn xem bản đồ, camera trực tiếp tình hình giao thông ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Ngoài ra còn có thông tin về các địa điểm đang ùn tắc. Đặc biệt hơn, bạn có thể xem cùng lúc nhiều camera từ các địa điểm khác nhau do bạn chọn trong danh sách Yêu thích.

Bản quyền hình ảnh thuộc VOV Giao thông.

Camera GTVN HD for iPad Camera GTVN HD for iPad Camera GTVN HD for iPad Camera GTVN HD for iPad
Liên kết tải về