Chinh ta Lite for iOS 1.0.6 Bộ chính tả tiếng Việt

Tải về
  • Đánh giá:
    3 7 👨
  • Phát hành:
  • Version: 1.0.6
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1 MB
  • Lượt tải: 402
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: iOS 5.0 trở lên
Giới thiệu

Chinh ta Lite for iOS - Bộ chính tả tiếng Việt

Bộ chính tả tiếng Việt dành cho iPhone giúp người dùng xác định đúng chính tả trong tiếng Việt.

Chức năng chính bao gồm:

- Dùng đúng chính tả:

+ Cách phân biệt CH và TR.

+ Cách phân biệt D, Gi và R.

+ Cách phân biệt L và N.

+ Cách phân biệt S và X.

- Mục tra từ chính tả:

+ CH và TR.

+ D, Gi và R.

+ L và N.

Chinh ta Lite for iOS Chinh ta Lite for iOS Chinh ta Lite for iOS
Liên kết tải về