IQ Test Free for iOS Bài test iQ trên iPhone

Tải về
 • Đánh giá:
  2 10 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 16,9 MB
 • Lượt xem: 333
 • Lượt tải: 1.547
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: iOS 4.0 or later
Giới thiệu

IQ Test Free for iOS - Bài test iQ trên iPhone

Cải thiện chỉ số IQ qua các bài test đo chỉ số thông minh với ứng dụng IQ Test Free for iOS.

Các chủ đề:

 • General Analogy (phép loại suy chung)
 • Verbal Analogy (phép loại suy bằng lời nói)
 • General Classification (phân loại chung)
 • Verbal Classification (Phân loại lời nói)
 • Numbers Classification (Phân loại số)
 • Comprehension (test toàn diện)
 • Logical Reasoning (logic học)
 • Mathematical (toán học)
 • Pattern Recognition (nhận mẫu)
 • Visualization (hình ảnh)
 • Series (chuỗi)

Minh Lộc

Liên kết tải về