iPhoneBrowser 1.93 Quản lý file trên iPhone

Tải về
 • Đánh giá:
  3 12 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.93
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 551 KB
 • Lượt xem: 64.682
 • Lượt tải: 59.385
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows XP/ Vista/ 7
Giới thiệu

iPhoneBrowser - Quản lý file trên iPhone

iPhoneBrowser là tiện ích miễn phí, cho phép bạn dễ dàng quản lý file trên iPhone từ Windows.

Khi đã cài đặt vào Windows của mình, bạn có thể điều khiển toàn bộ hệ thống file của iPhone và “kéo & thả” file. Bạn cũng có thể tiến hành backup để sao lưu dữ liệu trên iPhone phòng trừ trường hợp vô tình xóa một số file quan trọng.

iPhoneBrowser