JavaScript Gallery Builder

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,2 MB
  • Lượt xem: 1.269
  • Lượt tải: 1.251
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista
Giới thiệu

JavaScript Gallery Builder là công cụ thiết kế JavaScript được dùng để tạo ra hệ thống trưng bày nhiều cột hình ảnh nhỏ trên trang web.

JavaScript Gallery Builder

Tính năng:

• Hoạt động trên IE 5+ / Netscape 6+ / Mozilla 1.1+ / Opera 8+.

• Script được tùy chỉnh hiệu quả.

• Cấu hình thông số script thông qua Windows Configuration Program.

• Tự động tạo ra các thông số script.

• Khung hình mẫu có sẵn.

• Hỗ trợ xem trước script thông qua trình duyệt web đã định.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.