Jutoh (32-bit) for Linux 1.71 Ứng dụng tạo file help trên Linux

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.71
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 24,3 MB
 • Lượt xem: 444
 • Lượt tải: 437
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Linux (32-bit)
Giới thiệu

Bạn đã bao giờ thắc mắc, các file Ebook hay đi cùng các phần mềm, được làm như thế nào chưa? Có rất nhiều phần mềm để tạo ra file eBook như: Help WorkShop (của Microsoft), Fast- Help (của DevHost)… Với phần mềm Anthemion Jutoh 1.35 thì việc tạo file help của bạn trở lên vô cùng đơn giản.

Nguyên tắc tạo file eBook của chương trình là gộp các file dưới dạng +.html, +.htm, +.mht và đây chính là các dạng file mà bạn có thể dàng khởi tạo từ Word, FrontPage hay Dreamweaver.

Liên kết tải về