L0phtCrack

Tải về
3 (1) L0phtCrack Dùng thử 954 Dung lượng: 15,3 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7

L0phtCrack là công cụ kiểm tra và khôi phục mật khẩu dành cho Windows và Unix. Các chuyên gia bảo mật từ các ngành, chính phủ và các học viên đều cho rằng mật khẩu yếu chiếm một phần 10 nguy cơ bảo mật Internet, và ngày càng nhận được nhiều sự chú ý hơn như một nguồn dễ bị tấn công nhất, cả máy tính để bàn cá nhân và nhiều máy kết nối với nhau. L0phtCrack có khả năng nhận dạng và đánh giá độ dễ bị tổn thương của mật khẩu của các máy khu vực và trực tuyến, với các công cụ thông báo và bổ xung đã được tích hợp sẵn.

Phiên bản mới này có:

Phiên bản 6.0.10 đã giải quyết vấn đề mã truy cập không hoạt động được.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 15,3 MB
  • Lượt xem: 978
  • Lượt tải: 954
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức: