Lịch 1 tờ 12 tháng của năm 2013 Template lịch năm 2013

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 58,5 KB
  • Lượt tải: 2.498
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Lịch 1 tờ 12 tháng của năm 2013 - Template lịch năm 2013

Luôn hiện diện trước khách hàng của bạn suốt cả năm.

Hãy dùng mẫu lịch 1 tờ 12 tháng của năm 2013 để tạo lịch tùy chỉnh và phân phát cho khách hàng của bạn. Chèn logo và thông tin liên lạc của công ty bạn vào lịch để khách hàng có thể tìm bạn vào bất cứ lúc nào trong năm. Phiên bản lịch này có kiểu định dạng tuần bắt đầu từ Thứ hai.

Lịch 1 tờ 12 tháng của năm 2013

Phù hợp với Microsoft Word 2013.