Lịch ảnh 12 tháng năm 2013 Template Lịch ảnh 12 tháng năm 2013

Tải về
  • Đánh giá:
    4 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 4,8 MB
  • Lượt tải: 208
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Lịch ảnh 12 tháng năm 2013 - Template Lịch ảnh 12 tháng năm 2013

Lịch ảnh 12 tháng năm 2013 này có thể được in ra y như vậy, hoặc cá nhân hóa mẫu bằng cách thay ảnh bằng ảnh của bạn.

Lịch ảnh 12 tháng năm 2013

Phù hợp với Microsoft Word 2013.